Banner Rust
              & StilteHome                 
Eerste bezoek      
Chinese Disciplines
Bewust Leven
FAQ
Contact
Stone meditation

Blijmoed.be

Acupunctuur Antwerpen

Praktijk
Lu Coppens
Peter  De Meutter

Driesheide 64
2980 Zoersel

Voor afspraken:
Tel. 03 321 17 22
lu.coppens@skynet.be
buddhist-healing-meditation


© 2013
Webdesign:
Peter De Meutter

Het groeien in Bewust LevenHoe uitdagend, boeiend en verrijkend het leven ook moge zijn, toch zijn er momenten dat het allemaal wat te vlug gaat en we het gevoel hebben geleefd te worden, en we een stukje vervreemd geraken van wie we echt zijn.

We zouden dan het liefst even weg willen vluchten, alleen zijn, of we gaan wat compenseren door te gaan sporten, een avondje TV te kijken, ééns lekker te gaan eten of iets leuks te doen met de kinderen.

Zonder dat we het beseffen, verleggen we de aandacht op iets anders, iets wat meer ontspant, weg van de beslommeringen die ons die dag zo hebben bezig gehouden. Maar van zodra s'morgens de wekker gaat, komen de onafgewerkte gebeurtenissen van de dag voordien ons terug voor de geest. En de denker in ons maakt al vlug een lijstje van wat er allemaal dient te gebeuren tijdens de nieuwe dag.

Wie van ons is zich diep bewust van de vele eigen gedachten en hersenspinsels die bepalend zijn of we ons happy voelen of niet ? Is het echt de buitenwereld die bepalend is voor ons geluk of zijn het deze innerlijke gedachten en gevoelens die onze stemming bepalen ? Zolang we de buitenwereld enigszins onder controle hebben en onze verlangens en behoeften in zekere mate worden ingelost is er geen nood om die vragen te beantwoorden. De vraag stelt zich eenvoudigweg niet.

Wanneer we echter het gevoel hebben controle te verliezen, het gevoel het leven niet meer in de hand te hebben, teveel verlangens en verwachtingen zich aandienen die maar niet ingelost worden, teveel tegenslagen en tegenwerkingen zich voordoen, dan beginnen we ons wel vragen te stellen. Dit is een goed teken! We beginnen dan in te zien dat de realiteit zoals die zich aandient wel degelijk kan verschillen van wat wij vanuit ons denken wensen dat de realiteit zou moeten zijn. Hoe groter het verschil tussen die twee, hoe groter de stress, hoe groter het ongeluksgevoel.

Niet de realiteit op zich maakt ons ongelukkig maar ons denken hierover tesamen met onze gevoelens  zijn soms een bron van zorg, ergernis, verdriet of angst enz... Het is daarom goed onze gedachten en gevoelens wat beter in de gaten te houden. Deze handelen haast nooit over iets dat zich "nu" voordoet maar veelal over iets dat zich in het verleden heeft afgespeeld of iets dat mogelijkerwijs kan gebeuren in de toekomst. Het moelijke is dat we noch het verleden, noch de toekomst kunnen veranderen. Ze bestaan slechts op het niveau van ons denken. Verleden en toekomst bestaan niet in werkelijkheid. Ze bestaan slechts in onze gedachten die zich in het "nu-moment" vormen.

Het is bijgevolg goed om de denker in ons wat beter te onderzoeken, niet het zogenaamde verleden of de toekomst. We kunnen dit denken onderzoeken, niet door onze gedachten te veranderen, maar door enkel te observeren wat er met onze gedachten gebeurt wanneer jij deze gadeslaat.

Het is evenwel noodzakelijk dat ons lichaam ons daarbij helpt omdat pijnlijke gedachten en gevoelens zich energetisch vast zetten in ons lichaam. Van nature wenst ons lichaam van deze blokkades af te geraken maar heeft langs haar kant ook uw helpende hand nodig, met name uw bereidheid om deze blokkades bewust te ervaren. Door ons te "gronden" (letterlijk en figuurlijk met  de voeten stevig op de grond) en een gezonde ademhaling  kunnen we gemakkelijker in deze bewuste ervaring stappen en geven we automatisch de mogelijkheid aan het lichaam om deze geblokkeerde energieën in doorstroming te laten gaan.

Eéns we geleerd hebben ons te gronden kunnen we een stapje verder gaan door een nieuw punt in jezelf terug te vinden waarbij jij de waarnemer van een gedachte bent. Dit punt van waarnemen brengt rust en stilte. Door dit waarnemen en het gegrond zijn krijgen zware gedachtenenergieën en bijbehorende gevoelens terug de ruimte om te bewegen. Zware energie zinkt via de benen en de voeten naar de aarden. Het lucht je op, een last valt van je schouders. Het is juist het afgeven van zware energie die de rust en stilte terug brengt. 

Door "waar" te nemen krijgt elke gedachten trouwens de ruimte om te doen wat ze moeten doen om dan te verdwijnen en plaats te maken voor een nieuwe  gedachte. Hoe meer je echter dit punt van waarnemen kunt vasthouden, hoe groter de tussenposes van rust en stilte tussen twee gedachten. Stilaan komt het inzicht dat jij de ruimte bent waarin gedachten opkomen en terug oplossen. Stilaan komt het inzicht dat jij niet de gedachte bent. Je leert een ander standpunt in te nemen: i.p.v. een gedachte te hebben die je boos maakt en bijgevolg "je boos bent" bereik je het punt van waarnemen dat er een gedachte is die de emotie boosheid met zich meebrengt. "Ik ben boos" of het inzicht "hier is boosheid aanwezig" maakt een heel groot verschil. In het eerste geval blokkeert energie, in het laatste blijf je uw eigen integriteit behouden. Integriteit in deze context is het vermogen tot het bewust beleven van een emotie of een negatieve gedachte zonder dat je jezelf volledig verliest in deze toestand. Dit soort integriteit vraagt om gronding, ademhaling, neutraal waarnemen.

Het gewaarzijn van je innerlijke ruimte met alle gedachten en gevoelens, zonder vooroordeel en zonder te veroordelen is "waarachtig" waarnemen. Het maakt je heel. Dit soort gewaarzijn schept juist de integriteit waarvan hierboven sprake is. Opgaan in je denken en je laten meeslepen door uw gedachten splitst je op. Je bent dan maar zo veel waard als de inhoud van die ene gedachte. Je bent dan het opgesplitst detail en niet meer het grote overzicht.

Bewust leven is bijgevolg bewust zijn van je innnerlijke denkwereld zonder je erdoor te laten inpalmen. Het is leven vanuit de rust & stilte die jij bent terwijl gedachten de vrijheid krijgen hun bewegingen te volbrengen. Soms zijn die bewegingen nogal furieus en razend maar wanneer jij vanuit de waarneming en gronding blijft gewaar zijn, verliezen deze gedachten tenslotte hun kracht en hun vat. Ze keren terug van waaruit ze komen. In het niets.

Dit  bewust leven, dit proces van verwelkomen en integratie brengt soms weerstand met zich mee. Dergelijke weerstand is niets anders dan weerom een gedachte met een gepaard gaand gevoel die niets liever wilt dat jij opgesplitst blijft. Het denken daagt je steeds uit weerstand te bieden, om het gevecht aan te gaan en zo de innnerlijke dialoog in stand te houden. Het denken verafschuwt de ontvankelijkheid van de stille waarnemer. De denker houdt erg veel van innerlijke discussie, geredeneer, gepieker. En als er niets is om over te piekeren, dan is veelal de favoriete bezigheid van de denker het scheppen van verlangens in de toekomst onder de vorm van "dagdromen".

Als de negatieve denker in ons teveel de overhand heeft, dan leert ons lichaam het gewoon te vinden dat energie blokkeert. We zijn ons dan zelfs niet meer bewust van de blokkades die zich opstapelen. Onze ademhaling is dan meestal oppervlakkig, onregelmatig en gejaagd.

Er is op zich niets verkeerd met het houden van innerlijke dialogen, met piekeren, zich zorgen maken of met dagdromen. Zolang je er met het licht van bewustzijn, met het licht van gewaarzijn deze denkactiviteiten met begrip en ontvankelijkheid blijft waarnemen. Zo blijf je meester in eigen huis, verankerd in stilte en rust, in je eigen heel-zijn. Het overmatig denken komt ten gepaste tijde tot rust. Het verliest zijn grip. Je bent bezig bewuster te leven.

Het resultaat van dit bewuster leven is toenemende helderheid. Mentale energie wordt niet onnodig verkwist aan  het chaotisch denken. Het denkenvermogen wordt dan het instrument waarvoor het dient: zwijgen en luisteren totdat het hart spreekt. Het denkvermogen wordt dan de vertaler, de tolk van datgene wat ons hart spontaan ingeeft. Zo krijgt intuïtie haar kans om te spreken via het hart. Stil, subtiel, soms onhoorbaar maar steeds met die authenticiteit en waarheidsgehalte waaraan het denken niets heeft toe te voegen. Het denkvermogen is dan slechts daar om de ideeën van intuïtie in actie en in de materie om te zetten.

We nodigen iedereen uit om zelf verder op zoek te gaan teneinde uw eigen waarheid te realiseren. We geven daarom hier enkele auteurs mee die met hun boeken en lezingen een grote bijdrage hebben geleverd aan de inzichten tot een bewust en liefdevol leven.

Terug