Home bannerHome  Eerste bezoek Chinese Disciplines Bewust Leven
FAQ
Contact

Plols

Blijmoed.be

Acupunctuur Antwerpen

Praktijk
Lu Coppens
Peter De Meutter

Driesheide 64
2980 Zoersel

Voor afspraken:
Tel. 03 321 17 22
lu.coppens@skynet.be

Contact
Lid van de erkende beroepsvereniging B.A.F.

BAF logo

www.acupunctuur-baf.be


© 2013
Webdesign:
Peter De Meutter

Het eerste bezoek*

Een eerste bezoek duurt ongeveer 1 1/2 tot 2 uur en begint met een gesprek over de directe aanleiding voor uw bezoek, over de eventuele gezondheidsklachten, over leef & eetgewoontes, slaapgewoontes, uw gevoelsleven in het algemeen, enz.... Op deze manier trachten we een beter beeld te vormen van alle elementen die bijdragen aan uw gezondheidstoestand en van waaruit jij de gewoonte aangeleerd hebt om een bepaald (al dan niet gezond) evenwicht te vormen.

Tevens wordt er verdere informatie ingewonnen via het voelen van de hartslag in de pols, het bekijken van de tong (kleur, beslag, ...) en de oogleden, de toestand van de huid, het haar, de lichaamshouding in het algemeen enz... Zo werd in het verleden in China veel nuttige informatie ingewonnen zonder de noodzaak naar het gebruik van ingewikkelde apparatuur.

Vanuit al deze puzzle stukjes aan informatie wordt uiteindelijk een behandeling voorgesteld die specifiek gericht is naar jou en die in de eerste plaats de onevenwichten en oorzaken aanpakken die aanleiding geven aan bepaalde symptomen.

Er wordt je tevens uitgelegd hoe eventueel bepaalde langdurige gezondheidsklachten tot stand zijn gekomen. Het inzicht hierin kan jezelf stimuleren om uw gezondheid op dat vlak zelf een handje vooruit te helpen.

Hierna volgt een behandeling, al naargelang de problematiek (acupunctuur, cupping, moxa, ademhalingstherapie, tuina ...). Dit duurt ongeveer 30 tot 40 min. 

De eerste acupunctuurbehandeling wordt zeer omzichtig uitgevoerd teneinde je op een comfortabele manier te laten kennis maken met het prikken van de naaldjes.

Uiteindelijk wordt er, al naargelang de noodzaak, voedingsadvies gegeven, kruidensupplementen voorgeschreven en afgesproken welke de vervolgbehandelingen zijn. Afhankelijk van de urgentie kan dit wekelijks, 2 wekelijks of op een iets langere termijn zijn.

* Het is aangewezen uw eerste bezoek te laten voorafgaan door een diagnose van een erkende arts voor het geval uw gezondheidsprobleem nog niet werd gediagnosticeerd. Raadpleeg desnoods uw huisarts.

Terug