Banner Rust
              & StilteHome                 
Eerste bezoek      
Chinese Disciplines
Bewust Leven
FAQ
Contact
Stone meditation

Blijmoed.be

Acupunctuur Antwerpen

Praktijk
Lu Coppens
Peter  De Meutter

Driesheide 64
2980 Zoersel

Voor afspraken:
Tel. 03 321 17 22
lu.coppens@skynet.be
buddhist-healing-meditation


© 2013
Webdesign:
Peter De Meutter

Het groeien in Bewust LevenHexa 52
"De ware rust houdt in, dat men stilhoudt wannneer het tijd is om stil te houden, en dat men verder gaat wanneer het tijd is om verder te gaan. Op deze manier zijn rust en beweging in overeenstemminng met de tijd, en komt er licht in het leven. Het Ik met  zijn onrust verdwijnt als men de bewegingen van de ruggemergzenuwen tot stilstand brengt. Wanneer de mens innerlijk zo rustig is geworden, kan hij zich veilig naar de buitenwereld toewenden. Hij ziet daarin dan niet meer de strijd en het gewoel der individuele wezens en bezit dientengevolge de ware rust."

"Het Stilhouden"
I Ching, het boek der veranderingen


In de praktijk trachten we de mensen te helpen en te begeleiden die verder willen groeien op het pad van bewustzijn.

De sleutel ligt in het energetisch gegrond zijn, in onze ademhaling, in ons hart en de gevoelens die we in ons hart leggen.

Innerlijke rust wordt namelijk slechts bekomen in de mate dat we onze aandacht naar binnen kunnen richten en wij bewust worden van onze ademhaling teneinde zo ons lichaam beter aan te voelen als onze thuisbasis van al hetgeen er zich in ons denken en ons voelen afspeelt.

Mentale obstakels, negatieve denkpatronen en pijnlijke gevoelens kunnen slechts losgelaten worden van zodra we de bereidheid kunnen opbrengen om dit alles "waar te nemen" en te  "verwelkomen". Het is deze bereidheid die ruimte schept juist omdat mentale energieblokkades en bijbehorende gevoelens terug in doorstroming komen en, mits energetisch gegrond te zijn, als zware energie het lichaam kunnen verlaten. Dit  proces van bewust verwelkomen en loslaten schept innerlijke ruimte en bijgevolg ook rust en stilte. Je komt thuis bij je diepere Zelf.

Ook met behulp van biofeedback apparatuur (hartritmemetingen) kunnen we de geïnteresseerden vertrouwd maken met het vinden van hun eigen punt van rust en stilte.

In de praktijk beschikken we ook over een klankmassagetafel waarbij de patiënt al liggend op de klankkast de masserende werking van geluidstrillingen over gans het lichaam als uiterst ontspannend en rustgevend ervaart.

Lees meer over het groeien in bewust leven.

Terug